top of page

NAŠE USLUGE I PODRUČJA PREVOĐENJA

NAŠE USLUGE

B2B - prijevodi najviše kvalitete

Nudimo vam:

 

Prijevode svih vrsta dokumentacije s ovjerom sudskog tumača na strane jezike i sa stranih jezika na hrvatski, pisane prijevode svih vrsta bez ovjere, lekturu prijevoda, grafičku obradu teksta

(DTP usluge).

 

Jamčimo vam:

 

Točnost prijevoda

Brzinu

Pridržavanje dogovorenih rokova

Povjerljivost

 

Jezici:

 

engleski, njemački, francuski, albanski, arapski, bugarski, bosanski, češki, grčki, litvanski, mađarski, makedonski, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, slovački, slovenski, srpski, španjolski, švedski, talijanski, turski, ukrajinski, indonezijski

PODRUČJA PREVOĐENJA

OSOBNA DOKUMENTACIJA

Diplome, svjedodžbe, prijepisi ocjena, rodni listovi, vjenčani listovi, potvrde o prebivalištu, potvrde o nekažnjavanju, vozačke dozvole, liječničke potvrde, potvrde poslodavca, životopisi, pisma preporuke, radne knjižice…

Diplome, potvrde o nekažnjavanju….

PRAVO

Ugovori, javna nadmetanja...

Ugovori svih vrsta, propisi, korespondencija s državnim tijelima, tužbe, sudska rješenja, podnesci i korespondencija u sudskim postupcima svih vrsta, dokumentacija za javna nadmetanja – certifikati proizvođača, certifikati o obuci, potvrde nadležnih institucija.

EKONOMIJA I FINANCIJE

Ugovori o kreditu, bankarska regulativa, korespondencija s HNB-om, izvještaji regulatornih tijela, financijski izvještaji – bilance, računi dobiti i gubitka, statistički izvještaji poduzetnika

Ugovori o kreditu, izvještaji, računi...

TEHNIKA

Sigurnosno - tehnički listovi, certifikati o ispitivanju i analizi, tehničke specifikacije, priručnici, katalozi.

Tehnički listovi, certifikati, specifikacije...

MEDICINA

Klinička ispitivanja, upute o lijeku, znanstveni radovi...

Klinička ispitivanja: upute za ispitanike i informirani pristanci, ugovori o provođenju kliničkih ispitivanja, korespondencija s agencijom za lijekove i ministarstvom zdravstva, sažeci planova ispitivanja; upute o lijeku i sažeci opisa svojstava lijeka, znanstveni radovi, katalozi medicinske opreme, priručnici i upute za rukovanje

STOMATOLOGIJA

Katalozi opreme, znanstveni radovi...

VETERINA

Znanstveni radovi, certifikati, operativni postupci...

AGRONOMIJA

Znanstveni radovi...

GRADITELJSTVO

Troškovnici za građevinske radove, specifikacije, opisi radova...

IT

Upute, priručnici, katalozi proizvoda,

certifikati o obuci...

TURIZAM

Prospekti, letci, internet stranice...

bottom of page