top of page

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Prijevodi Beti d.o.o.,  u svom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih klijenata (nadalje u tekstu: ispitanik/ispitanici) te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna. Nastavno tome Prijevodi Beti d.o.o. u pogledu Vaših osobnih podataka sukladno Uredbi EU 2016/679.  može imati  ulogu voditelja i/ili izvršitelja  obrade te Vas, naše klijente ovom Izjavom želimo  informirati o obradi Vaših osobnih podataka, podataka koje tvrtka Prijevodi Beti d.o.o. prikuplja i kako se oni upotrebljavaju. Informirat ćemo Vas i o Vašim pravima u pogledu obrade podataka i kako ih možete ostvariti. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu s propisima o zaštiti podataka, te pojmovi koji se koriste u ovoj Izjavi imaju značenje određeno Uredbom EU 2016/679.

Tvrtka Prijevodi Beti d.o.o. kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza. Tvrtka Prijevodi Beti d.o.o. u tom slučaju  svoju obvezu  obrade Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.
 

Kada pošaljete zahtjev za ponudom, te u svakom slučaju ulaska u ugovorni ili poslovni odnos s tvrtkom Prijevodi Beti d.o.o. trebat ćemo Vaše osobne podatke kako bi Vam pružili uslugu u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom slanja Vašeg zahtjeva za usluge ili prilikom ulaska u ugovorni odnos s tvrtkom Prijevodi Beti d.o.o. bit ćete upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva odnosno sklapanja i izvršenja ugovora. (osobni podaci koje prikupljamo u svrhe iz ove točke  mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu i druge podatke po potrebi konkretnog ugovornog odnosa). Ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo Vas da nam ne dostavljate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Tvrtka Prijevodi Beti d.o.o. osobne podatke prikuplja neposredno od Vas prilikom sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom izrade ponuda, upita, zahtjeva u okviru narudžbe usluge ili zahtjeva vezanih uz naše usluge. Na temelju Vaše privole, putem Internet stranica tvrtke Prijevodi Beti d.o.o. ili na temelju druge zakonske osnove. Nadalje, osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojima ste odabrali  dostaviti nam podatke.

 

Tvrtka Prijevodi Beti d.o.o. može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije  po svojoj krajnjoj namjeni  uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza tvrtke Prijevodi  Beti d.o.o. ili nije nužna za sklapanja i izvršenje ugovora ili nije u vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.). Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodni dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu mora Vam biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.
 

Vaše podatke obrađujemo i koristimo u svrhe u koje su isti prikupljeni, kao i radi izvršenja zakonskih ili pravnih obveza tvrtke Prijevodi Beti d.o.o., npr.: 
- U svrhu izvršenja ugovora u kojem ste klijent i kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ( npr. Ponude i predračuni.)
- U svrhu za koju ste dali privolu (npr. u svrhu nuđenja novih usluga ili proizvoda; ispitivanje zadovoljstva uslugama i sl…)
- Ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih i zakonskih obveza tvrtke Prijevodi Beti d.o.o. (npr. vođenje računovodstvenih poslova i sl.)

- Ako je obrada nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi


Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazi tvrtke Prijevodi Beti d.o.o.. Vaše podaci se mogu dostaviti trećim stranama u slučajevima:
- kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;
- radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine,  te javnosti;
- za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našim izvršiteljima računovodstvenih poslova) ili pak druge poslovne svrhe radi olakšavanja transakcija s vama ;
- za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga (podložno ugovorima o povjerljivosti, ako je prikladno);
- radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena;
- radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama ili naših uvjeta i odredbi web-mjesta

- u drugim slučajevima uz vaš pristanak

 

Kada od Tvrtke Prijevodi Beti d.o.o. zahtijevate pružanje usluga, postavljate zahtjev, tražite ponudu, ulažete određeni prigovor u svezi ugovora ili njegovog izvršenja nužno je davanje Vaših osobnih  podataka koji su potrebni za Vašu identifikaciju kao korisnika naših usluga i konačno za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješenja Vašeg zahtjeva ili prigovora. Stoga je u ovim situacijama davanje Vaših osobnih podataka zakonska i ugovorna obveza nužna za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješavanje Vašeg zahtjeva ili prigovora.
 

Tvrtka Prijevodi Beti d.o.o. ne primjenjuje automatizirano donošenja odluka niti se izrađuje Vaš profil.
 

U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo (a) pristupa osobnim podacima, (b) ispravka ili dopune podataka, (c) brisanja ili (d) ograničavanje obrade i (e) pravo na ulaganje prigovora na obradu i na prenosivost podataka. Imate pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko se obrada temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku povući takvu  privolu, s učinkom od dana povlačenja privole.
Zahtjev za ostvarivanje svojih prava iz prethodne točke možete poslati na gore navedeni kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka. U svom zahtjevu trebate dati nužne podatke o sebi kako bismo mogli odgovoriti na Vaš zahtjev

 

Naša internetska stranica https://www.prijevodi-beti.hr štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Naše Internetske stranice https://www.prijevodi-beti.hr i  https://web.facebook.com/prijevodibeti/?ref=bookmarks možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te  niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice. Kada koristite našu Internet stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. S vremena na vrijeme te podatke koristimo u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimnost svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

 

Na našim internetskim stranicama https://www.prijevodi-beti.hr i  https://web.facebook.com/prijevodibeti/?ref=bookmarks primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega. 
10.2. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).
Kolačićima trećih strana  naše internetske stranice https://www.prijevodi-beti.hr i  https://web.facebook.com/prijevodibeti/?ref=bookmarks koriste za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku, osim ukoliko se radi o podacima korisnika. Internetske stranice tvrtke Prijevodi Beti d.o.o. ne sadržavaju kolačiće koji bi omogućavali pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.
Internetske stranice  https://www.prijevodi-beti.hr i  https://web.facebook.com/prijevodibeti/?ref=bookmarks se služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.
Ako niste suglasni s upotrebom kolačića, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org. 
Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Tvrtka Prijevodi Beti d.o.o. može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije  po svojoj krajnjoj namjeni  uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza Prijevodi  Beti d.o.o. ili nije nužna za sklapanja i izvršenje ugovora ili nije u vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.) Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodni dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu mora Vam biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

Osobni podaci mogu se prenijeti  drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela  društva Prijevodi Beti d.o.o. ili njezine imovine drugom društvu.


Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe tvrtka Prijevodi Beti d.o.o.. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).
Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze tvrtke Prijevodi Beti d.o.o. pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava (na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu.
Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se na razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni.

Informacije o tvrtki Prijevodi Beti  d.o.o. kao Voditelju i/ili izvršitelju  obrade podataka:
Prijevodi Beti d.o.o., Kutnjački put 2A, 10000 Zagreb, OIB: 06483615879, Republika Hrvatska, www. prijevodi-beti.hr 
Kontakt službenika zaštite osobnih podataka: info@prijevodi-beti.hr


 

bottom of page